Διοικητικό Συμβούλιο

!---->

Διοικητικό Συμβούλιο Ναυτικού Ομίλου Λάρισας
Θεση Όνομα
Πρόεδρος Γεώργιος Κατσαντώνης
Αντιπρόεδρος Μαρίνα Παπαντάκου - Καντώνια
Γ. Γραμματέας Κωνσταντίνος Νανιόπουλος
Υπεύθυνος επικοινωνίας & ΜΜΕ (κολύμβηση) Νίκος Σουλούκος
Υπεύθυνος επικοινωνίας & ΜΜΕ (ΠΟΛΟ) Κυριάκος Χαύδας
Ταμίας Βασίλης Γροζίδης
Έφορος αγωνιστικής κολύμβησης Σούλα Πιλάτου - Θεοδωρή
Έφορος προαγωνιστικής κολύμβησης Ελένη Μπόθου - Ψύλλα
Έφορος μικρής πισίνας Ηλίας Τσερτικίδης
Έφορος Υποδομών Αποστόλης Μουστάκας
Έφορος τμήματος ανδρικού πόλο Τριαντάφυλλος Καλιακούδας
Έφορος τμήματος γυναικείου πόλο Κυριάκος Χαύδας