Τμήμα Ενηλίκων

Η κολύμβηση είναι μία εξαιρετική άσκηση για άντρες και για γυναίκες ανεξάρτητου ηλικίας καθώς και για άτομα με κινητικά προβλήματα. Μια άσκηση αποδεδειγμένα  με θετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και στην τόνωση των μυών.

Γενικά στόχος του προγράμματος είναι η καλυτέρευση της φυσικής κατάστασης του ατόμου.